Privacyverklaring

Wettelijk gezien zijn wij verplicht om onze bezoekers op de hoogte te brengen van de manier hoe wij de privacy waarborgen en hoe wij omgaan met door bezoekers verstrekte informatie. Gelukkig is puzzelbladabonnement.nl niet zo spannend op dit vlak en dat komt mede door onze doelstelling:

puzzelbladabonnement.nl is een onderdeel van Ozey Webdesign & Internetmarketing en heeft als doel om (proef-) abonnementen van puzzelbladen van derden te plaatsen (en dan de meest voordelige en aantrekkelijke). Dit betekend dat alle bestellingen niet bij Ozey Webdesign worden aangevraagd, maar via websites als bladen.nl en 123tijdschrift.nl. Zij hebben een overeenkomst met de daadwerkelijke uitgevers van de puzzelboekjes. Overeenkomsten worden trouwens meestal rechtstreeks met de uitgever afgesloten (met bijvoorbeeld bladen.nl) als tussen "persoon". Waarom zo ingewikkeld..? Wij ontvangen via het affiliatie programma van 123tijdschrift.nl en bladen.nl een commissie per verkoop.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Via de website puzzelbladabonnement.nl worden geen persoonsgegevens verwerkt. Zodra een bezoeker op "bestellen" klikt, zal hij een landingspagina van een daadwerkelijke aanbieder bezoeken. Hier vindt je altijd de link koppeling naar de hun geldende privacystatement en actie voorwaarden.

Indien een bezoeker gebruik maakt van ons contactformulier, dan is er sprake van persoonsgegevens verwerking. Immers voor een antwoord is een e-mail adres nodig en een naam. Deze gegevens worden echter niet door ons opgeslagen en ook nooit aan derden verstrekt. Na eventuele beantwoording van de ontvangen vraag, verwijderen wij de ontvangen e-mail.

Het e-mail formulier op puzzelbladabonnement.nl is beveiligd via SSL. Dit betekend dat de inhoud veilig en gecodeerd wordt verzonden. Ozey Webdesign haalt e-mails alleen binnen via een beveiligde verbinding op een enkele desktop. Ontvangen e-mails blijven niet op een server staan.

Cookies

Op de website van puzzelbladabonnement.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ozey webdesign gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Hiervoor wordt geen enkele cookie gebruikt, dus ook niet van derden zoals Google Analytics.

Indien je de website puzzelbladabonnement.nl verlaat middels een link koppeling (zoals de button "bestellen"), dan bereik je een website van de daadwerkelijke aanbieder. Dit zal veelal een pagina zijn van de websites bladen.nl en 123tijdschrift.nl. Deze websites zijn geen onderdeel van Ozey Webdesign en wij zijn niet verantwoordelijk voor het cookie beleid van derden. Wel is het logisch te noemen dat zij wel cookies gebruiken met als doel om een eventuele verkoop te kunnen koppelen aan het affiliatie account van Ozey Webdesign.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Echter Ozey Webdesign bewaart je gegevens niet. Enkel de door bezoekers ingevulde contact formulier is privacygevoelig en daarmee gaan wij (zoals eerder beschreven) vertrouwelijk mee om. Enkel in bijzondere gevallen (zoals bij adverteerders) is er sprake van gegevens bewaren. Adverteerders sluiten echter een deal af met Ozey Webdesign en gaan akkoord met de privacy verklaring van https://www.ozey.nl/privacyverklaring.pdf

Beveiligen

Ozey Webdesign neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website puzzelbladabonnement.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Ozey verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ozey op via info (@) ozey (punt) nl.

Disclaimer

Op deze pagina vindt je de disclaimer van puzzelbladabonnement.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Ozey Webdesign & Internetmarketing. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ozey Webdesign is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ozey Webdesign.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Ozey Webdesign te mogen claimen of te veronderstellen. Op puzzelbladabonnement.nl worden immers aanbiedingen van derden geplaatst. Zij kunnen zonder ons te informeren de prijzen veranderen.

Ozey Webdesign streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij raden dan ook altijd aan om goed de informatie te controleren, zodra je onze website verlaat via een link koppeling zoals de via de button "bestellen". Op de daadwerkelijke aanbiedingspagina van de aanbieder zelf, staan ook altijd de actie voorwaarden en privacy verklaring die hun hanteren.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Ozey Webdesign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van puzzelbladabonnement.nl op deze pagina.